ALLAH (c.c.) Yazs
Payla
ALLAH (c.c.) Yazs

            
nceki Resim:
Allah

 
 Sonraki Resim:
Dini Resim


ALLAH (c.c.) Yazs
Aklama: slam (Arapa:الإسلام) (el- islām) tek tanrl (monoteistik) ibrahimi bir dindir. S-L-M kknden tremitir. Bu kkn yaygn olarak kabul edilen iki anlam vardr. Bunlar: i) bar ve esenlik, ii) boyun emek, itaat etmek (Allah'a teslim olmak)'tr.

slam ,Kuran' anlay bakmndan iki ekilde tarif edilmi,baz ilmi kelam alimleri slamn Hz.Muhammede gelen bir din olduu grn savunmu bu gr geni kitlelerce kabul edilmitir.Tasavvuf ehli slamn Hz.Adem peygamberden kyamete kadar gelmi tek din olduunu btn peygamberlerin slamiyet zere gnderildiklerini hangi peygambere tabi olunur ise onun ismi ile anlaca Muhammedi,sevi,Musevi gibi grn savunmu ve tasavvufi bak byle ekillendirmilerdir.
man: slam dinine gre kiinin iflah olmas (kurtulua erebilmesi) iin mn etmesi gerekir.

Allah'a mn Tevhid, yn Allah'n varlna ve birliine inanmaktr. Hz.KURAN

Allah'n yaratc, mlkn shibi, yaratlmlarn btn ilerini yrten ve lemlerde yegne tasarruf shibi olduuna inanmaktr. Allah'n gerekten ibdet edilmeyi hak eden ilh, onun dnda ibdet edilen her eyin ise batl olduuna inanmak. Kuran'da ve Muhammed'in snnetinde bildirdii zere,en gzel isimlerin (esma'ul husna) Allah'a ait olduuna inanmak.

Melekler'e mn Meleklere inanmaktr. Buna gre: Melekler, Allah'n yalnz ona ibdet etsinler ve onun emirlerini yerine getirsinler diye yaratt stn kullardr. Nur'dan yaratlmlardr. Allah onlara zel grevler vermitir. Byk Meleklerden Cebrail, Allah'n katndan peygamberlere vahiy (mesaj/kitap) indirmekle; Mikail, Doa olaylar ile; srafil, Kyamet gn ve yeniden dirili gn sura flemekle; lm melei olan Azrail, hayat sona erdirmekle grevlidir.

Kitaplara mn Allah'n peygamberlerine iinde doru yolu, iyilii ve kurtuluu gsteren kitaplar indirdiine hepsinin Allah kelam olduuna inanmak.Allahn zatna Ait olan kitaplarn asln,yine kendisinin muhafaza edeceine inanmak. Hz.Muhamede indirilen Kuran Ms peygambere indirilen Tevrat s peygambere indirilen ncil. Dvd peygambere verilen Zebur. brhm peygamberin sahifeleri (Suhuf)...

*Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), brahim, smail, shak, Yakub ve Yakuboullarna indirilene, Ms ve sa’ya verilen (Tevrat ve ncil) ile btn dier peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hibirini dierinden ayrt etmeyiz ve biz ona teslim olmu kimseleriz.”(Bakara suresi)136 -Hz.KURAN

Peygamberlere mn Allah'n peygamberler gnderdiine ,lk peygamber Hz.Adem ile son Peygamber Hz.Muhammed arasnda gelen saylar Allah'a malum btn peygamberlere Aralarnda hibir fark gzetmeksizin inanmak.

* "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, m’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarna ve peygamberlerine iman ettiler ve yle dediler: “Onun peygamberlerinden hibirini (dierinden) ayrt etmeyiz.” yle de dediler: “ittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden balama dileriz. Sonunda dn yalnz sanadr.” (Bakara suresi285)

badet: slam'da ibadetler ok eitlidir ve dindeki durumlar farkldr. slam'da kii yapt her ibadet ile sevap kazanrken, art olmasna ramen yapmad ibadetler ile gnaha girer. Kur'an'da nananlarn yapmas emredilen eylemler farz hkmndedir.

badetin slam akidesinin bir parasn tekil edip etmedii tartlmtr. Matridiyye mezhebine gre ibadet imann ve dolaysyla akidenin bir paras deildir; kiinin ibadetlerini aksatmas veya ibadet etmemesi onu dinden karmaz. Bununla birlikte kiinin ballnn azalabilecei ve imannn daha hassaslaaca (korumasz bir hale gelecei) benzeri bir fikir de sk sk ne srlr. Selefiyye mezhebine gre ibadet imann bir parasdr ve ibadet etmeyen kii Mmin (yani inanan) saylamaz. Buradan hareketle ibadetin seviyesine gre kiinin imannn artp azalabilecei fikri de ortaya atlmtr. Kur'an'da ibadetin imann bir paras olduuna dair bir ifade yoktur. badetin imann bir paras olmadn savunan alimler ve mezhepler Kur'an'da geen Mslman ve Mmin ayrmna dikkat ekmilerdir.
Anahtar Kelimeler: slami Resim dini resimler
Tarih: 28.06.2008 15:42
Grntlenme Says: 2886
ndirme Says: 20
Oylama Sonucu: 0.00 (0 oy kullanlm)
Dosya Boyutu: 180.6 KB
Gnderen: Maverick

Asagidaki kodu kullanarak web veya blog sitenize bu resim karesini ekleyebilirsiniz


Yorumu yapan: Yorumu:
Bu resim iin yorum yaplmam. 

RSS Feed: ALLAH (c.c.) Yazs (Yorumlar)

trke ingilizce eviri yemek tarifleri